BESTUUR


v.l.n.r. Rien Keereweer, Wim Cornelis, Riet Aerts, Kees van Hoof

Het lopende jaar is gelijk aan het kalenderjaar. Na afloop van het lopende jaar, is het bestuur verplicht verantwoording af te leggen over het door haar gevoerde beleid. Tevens vindt (her)verkiezing plaats van bestuursleden.

BESTUURSLEDEN

TERUG NAAR Middenoord